PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

Nazwa: Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Skrót nazwy: KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35, 00-513 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Tadeusz Henryk Staniewski Modest Skikiewicz

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. opatowski

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 31 13 41,94% 18 58,06%
Okręg wyborczy nr 1 6 3 50,00% 3 50,00%
Okręg wyborczy nr 2 6 4 66,67% 2 33,33%
Okręg wyborczy nr 3 5 3 60,00% 2 40,00%
Okręg wyborczy nr 4 7 0 0,00% 7 100,00%
Okręg wyborczy nr 5 7 3 42,86% 4 57,14%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 53 38 67 75 23
Okręg wyborczy nr 2 56 55 58 71 45
Okręg wyborczy nr 3 59 49 75 80 34
Okręg wyborczy nr 4 58 58 83 31
Okręg wyborczy nr 5 55 54 56 76 31

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 1
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 6

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 31 13 41,94% 18 58,06%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 3 0 0,00% 3 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 34 13 38,24% 21 61,76%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 56 49 61
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 51 - 51
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 56 49 59

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 2 2 100,00% 0 0,00%
30-39 4 2 50,00% 2 50,00%
40-49 2 0 0,00% 2 100,00%
50-59 13 6 46,15% 7 53,85%
60-69 5 2 40,00% 3 60,00%
70+ 8 1 12,50% 7 87,50%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 23 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Najstarszy 83 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego