PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Skrót nazwy: KW Samoobrona RP
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Krzysztof Filipek Halina Sikorska

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Olsztyn
pow. bartoszycki
pow. braniewski
pow. działdowski
pow. elbląski
pow. ełcki
pow. giżycki
pow. iławski
pow. kętrzyński
pow. lidzbarski
pow. mrągowski
pow. nidzicki
pow. nowomiejski
pow. olecki
pow. olsztyński
pow. piski
pow. szczycieński
pow. węgorzewski

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 54 21 38,89% 33 61,11%
Okręg wyborczy nr 1 10 4 40,00% 6 60,00%
Okręg wyborczy nr 2 9 2 22,22% 7 77,78%
Okręg wyborczy nr 3 14 5 35,71% 9 64,29%
Okręg wyborczy nr 4 9 2 22,22% 7 77,78%
Okręg wyborczy nr 5 12 8 66,67% 4 33,33%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 39 43 36 59 21
Okręg wyborczy nr 2 41 46 40 59 20
Okręg wyborczy nr 3 41 30 46 69 21
Okręg wyborczy nr 4 46 44 47 59 29
Okręg wyborczy nr 5 33 28 43 59 19

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 54
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 2
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 313
Ogółem 374

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 54 21 38,89% 33 61,11%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 338 110 32,54% 228 67,46%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 24 9 37,50% 15 62,50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 541 163 30,13% 378 69,87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 25 4 16,00% 21 84,00%
Ogółem 982 307 31,26% 675 68,74%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 39 35 43
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 44 42 45
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 36 41 32
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 42 40 43
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 50 47 50
Ogółem 43 41 44

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 162 63 38,89% 99 61,11%
30-39 181 73 40,33% 108 59,67%
40-49 297 86 28,96% 211 71,04%
50-59 295 75 25,42% 220 74,58%
60-69 43 10 23,26% 33 76,74%
70+ 4 0 0,00% 4 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miasta Działdowo
Najstarszy 77 Rada Powiatu Mrągowskiego