PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LUBINA - TERAZ LUBIN

Nazwa: Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LUBINA - TERAZ LUBIN
Skrót nazwy: Komitet Wyborczy TERAZ LUBIN
Typ komitetu: Komitety wyborcze organizacji
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Dorota Małgorzata Lenartowicz Ewa Patralska

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. lubiński

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 5
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 5
Ogółem 10

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 36 14 38,89% 22 61,11%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 44 12 27,27% 32 72,73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 81 26 32,10% 55 67,90%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 50 52 49
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 46 51 44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 44 - 44
Ogółem 48 51 46

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 7 0 0,00% 7 100,00%
30-39 6 2 33,33% 4 66,67%
40-49 29 8 27,59% 21 72,41%
50-59 28 10 35,71% 18 64,29%
60-69 10 5 50,00% 5 50,00%
70+ 1 1 100,00% 0 0,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miejska w Lubinie
Najstarszy 71 Rada Miejska w Lubinie