PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

Nazwa: Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
Skrót nazwy: KW Unia Polityki Realnej
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Anna Maria Orzechowska Ireneusz Edward Kasza

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Katowice

Sejmik Województwa Śląskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 49 7 14,29% 42 85,71%
Okręg wyborczy nr 1 7 0 0,00% 7 100,00%
Okręg wyborczy nr 2 6 1 16,67% 5 83,33%
Okręg wyborczy nr 3 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 4 6 1 16,67% 5 83,33%
Okręg wyborczy nr 5 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 6 7 0 0,00% 7 100,00%
Okręg wyborczy nr 7 13 4 30,77% 9 69,23%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 39 39 59 26
Okręg wyborczy nr 2 32 27 33 39 27
Okręg wyborczy nr 3 34 34 58 19
Okręg wyborczy nr 4 33 40 31 55 21
Okręg wyborczy nr 5 27 37 25 37 22
Okręg wyborczy nr 6 48 48 60 33
Okręg wyborczy nr 7 34 36 33 45 18

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 7
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 5
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 12

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 49 7 14,29% 42 85,71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 38 9 23,68% 29 76,32%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 88 16 18,18% 72 81,82%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 35 35 35
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 34 32 34
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 29 - 29
Ogółem 35 33 35

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 30 8 26,67% 22 73,33%
30-39 33 3 9,09% 30 90,91%
40-49 15 4 26,67% 11 73,33%
50-59 8 1 12,50% 7 87,50%
60-69 1 0 0,00% 1 100,00%
70+ 1 0 0,00% 1 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Sejmik Województwa Śląskiego
Najstarszy 70 Rada Miasta Katowice