PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Jacek Wojciechowicz Andrzej Włodzimierz Wyrobiec

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Elbląg
m. Olsztyn
pow. bartoszycki
pow. braniewski
pow. działdowski
pow. elbląski
pow. ełcki
pow. gołdapski
pow. iławski
pow. kętrzyński
pow. lidzbarski
pow. mrągowski
pow. nidzicki
pow. olecki
pow. olsztyński
pow. ostródzki
pow. szczycieński

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 53 16 30,19% 37 69,81%
Okręg wyborczy nr 1 12 2 16,67% 10 83,33%
Okręg wyborczy nr 2 11 4 36,36% 7 63,64%
Okręg wyborczy nr 3 12 4 33,33% 8 66,67%
Okręg wyborczy nr 4 9 3 33,33% 6 66,67%
Okręg wyborczy nr 5 9 3 33,33% 6 66,67%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 51 50 51 59 42
Okręg wyborczy nr 2 48 48 48 61 27
Okręg wyborczy nr 3 43 45 43 53 27
Okręg wyborczy nr 4 44 36 49 59 24
Okręg wyborczy nr 5 46 51 44 58 21

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 58
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 9
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 114
Ogółem 186

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 53 16 30,19% 37 69,81%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 438 137 31,28% 301 68,72%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 100 25 25,00% 75 75,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 493 158 32,05% 335 67,95%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 14 2 14,29% 12 85,71%
Ogółem 1 098 338 30,78% 760 69,22%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 47 46 47
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 44 42 44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 40 43 39
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 42 42 43
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 49 51 49
Ogółem 43 42 43

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 156 47 30,13% 109 69,87%
30-39 218 63 28,90% 155 71,10%
40-49 378 132 34,92% 246 65,08%
50-59 281 85 30,25% 196 69,75%
60-69 61 11 18,03% 50 81,97%
70+ 4 0 0,00% 4 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Gminy Płośnica
Najstarszy 79 Rada Miejska w Szczytnie