PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Konfederacja - Godność i Praca

Nazwa: Komitet Wyborczy Konfederacja - Godność i Praca
Skrót nazwy: KW Konfederacja - Godność i Praca
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Młyńska 21, 40-098 Katowice
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Zygmunt Miernik Małgorzata Maria Woźniak

Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
gm. Dobra

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 2
Ogółem 2

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 2 0 0,00% 2 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 2 0 0,00% 2 100,00%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 27 - 27
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 27 - 27

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 2 0 0,00% 2 100,00%
30-39 0 0 0
40-49 0 0 0
50-59 0 0 0
60-69 0 0 0
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 27 Rada Miejska w Dobrej
Najstarszy 28 Rada Miejska w Dobrej