PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Skrót nazwy: KW Samoobrona RP
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Krzysztof Filipek Halina Sikorska

Rada Miejska Łomży

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 32 12 37,50% 20 62,50%
Okręg wyborczy nr 1 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 2 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 3 16 8 50,00% 8 50,00%
Okręg wyborczy nr 4 6 3 50,00% 3 50,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 32 32 52 25
Okręg wyborczy nr 2 28 36 26 36 20
Okręg wyborczy nr 3 36 39 33 55 23
Okręg wyborczy nr 4 36 32 40 60 28

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 4
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 4

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 32 12 37,50% 20 62,50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 32 12 37,50% 20 62,50%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 34 37 32
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 34 37 32

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 14 3 21,43% 11 78,57%
30-39 10 5 50,00% 5 50,00%
40-49 3 3 100,00% 0 0,00%
50-59 4 1 25,00% 3 75,00%
60-69 1 0 0,00% 1 100,00%
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 20 Rada Miejska Łomży
Najstarszy 60 Rada Miejska Łomży