PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

Nazwa: Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Skrót nazwy: KW Narodowego Odrodzenia Polski
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Adam Wojciech Gmurczyk Krzysztof Wojciech Pyrkosz

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 31 2 6,45% 29 93,55%
Okręg wyborczy nr 1 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 2 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 3 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 4 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 5 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 6 6 0 0,00% 6 100,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 23 19 24 29 19
Okręg wyborczy nr 2 22 22 26 19
Okręg wyborczy nr 3 23 30 21 30 19
Okręg wyborczy nr 4 34 34 46 19
Okręg wyborczy nr 5 25 25 33 20
Okręg wyborczy nr 6 22 22 28 18

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 6
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 6

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 31 2 6,45% 29 93,55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 31 2 6,45% 29 93,55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 25 24 25
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 25 24 25

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 25 1 4,00% 24 96,00%
30-39 5 1 20,00% 4 80,00%
40-49 1 0 0,00% 1 100,00%
50-59 0 0 0
60-69 0 0 0
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Najstarszy 46 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego