PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Nazwa: Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Skrót nazwy: KW Liga Polskich Rodzin
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Paweł Adam Sulowski Marta Barbara Zanin

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Opole
pow. kluczborski
pow. namysłowski
pow. nyski

Sejmik Województwa Opolskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 58 24 41,38% 34 58,62%
Okręg wyborczy nr 1 12 6 50,00% 6 50,00%
Okręg wyborczy nr 2 12 6 50,00% 6 50,00%
Okręg wyborczy nr 3 10 2 20,00% 8 80,00%
Okręg wyborczy nr 4 10 5 50,00% 5 50,00%
Okręg wyborczy nr 5 14 5 35,71% 9 64,29%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 43 38 48 81 20
Okręg wyborczy nr 2 51 45 58 85 19
Okręg wyborczy nr 3 42 65 37 66 20
Okręg wyborczy nr 4 48 49 48 65 22
Okręg wyborczy nr 5 45 47 43 66 25

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 8
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 5
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 6
Ogółem 24

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 58 24 41,38% 34 58,62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 48 22 45,83% 26 54,17%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 29 19 65,52% 10 34,48%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 32 13 40,62% 19 59,38%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 2 0 0,00% 2 100,00%
Ogółem 169 78 46,15% 91 53,85%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 46 46 46
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 47 46 47
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 50 53 46
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 42 43 41
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 41 - 41
Ogółem 46 47 45

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 25 9 36,00% 16 64,00%
30-39 26 12 46,15% 14 53,85%
40-49 44 20 45,45% 24 54,55%
50-59 39 19 48,72% 20 51,28%
60-69 27 15 55,56% 12 44,44%
70+ 8 3 37,50% 5 62,50%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miejska w Namysłowie
Najstarszy 85 Sejmik Województwa Opolskiego