PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska

Nazwa: Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska
Skrót nazwy: KW Ruch Autonomii Śląska
Typ komitetu: Komitety wyborcze organizacji
Adres: Plac Wolności 7, 44-200 Rybnik
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Marek Marcisz Leon Swaczyna
Mapa
Nazwa
woj. opolskie
woj. śląskie

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 12
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 8
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 5
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 32
Ogółem 57

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 95 18 18,95% 77 81,05%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 45 9 20,00% 36 80,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 32 3 9,38% 29 90,62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 96 18 18,75% 78 81,25%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 5 0 0,00% 5 100,00%
Ogółem 273 48 17,58% 225 82,42%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 40 46 39
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 42 45 41
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 40 50 39
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 45 43 46
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 45 - 45
Ogółem 42 45 42

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 46 5 10,87% 41 89,13%
30-39 76 11 14,47% 65 85,53%
40-49 53 14 26,42% 39 73,58%
50-59 71 11 15,49% 60 84,51%
60-69 23 5 21,74% 18 78,26%
70+ 4 2 50,00% 2 50,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 19 Rada Powiatu Strzeleckiego
Najstarszy 81 Sejmik Województwa Śląskiego