PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

Nazwa: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Skrót nazwy: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: Al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Michał Janiszewski Zbigniew Stanisław Śniadecki

Sejmik Województwa Wielkopolskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 59 21 35,59% 38 64,41%
Okręg wyborczy nr 1 9 3 33,33% 6 66,67%
Okręg wyborczy nr 2 10 2 20,00% 8 80,00%
Okręg wyborczy nr 3 10 7 70,00% 3 30,00%
Okręg wyborczy nr 4 10 1 10,00% 9 90,00%
Okręg wyborczy nr 5 10 1 10,00% 9 90,00%
Okręg wyborczy nr 6 10 7 70,00% 3 30,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 39 43 37 53 22
Okręg wyborczy nr 2 39 30 41 55 20
Okręg wyborczy nr 3 43 39 51 63 23
Okręg wyborczy nr 4 38 25 40 59 24
Okręg wyborczy nr 5 39 39 40 58 23
Okręg wyborczy nr 6 34 36 32 66 18

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 6
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 6

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 59 21 35,59% 38 64,41%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 59 21 35,59% 38 64,41%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 39 37 40
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 39 37 40

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 16 7 43,75% 9 56,25%
30-39 17 9 52,94% 8 47,06%
40-49 13 1 7,69% 12 92,31%
50-59 9 1 11,11% 8 88,89%
60-69 4 3 75,00% 1 25,00%
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Najstarszy 66 Sejmik Województwa Wielkopolskiego