PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Skrót nazwy: KW Samoobrona RP
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Krzysztof Filipek Halina Sikorska

Wybory Prezydenta Miasta - m. Białystok

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie
2 Gan Tomasz Edward 50 wyższe techniczne Białystok, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej

Rada Miejska Białegostoku

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 27 10 37,04% 17 62,96%
Okręg wyborczy nr 1 6 2 33,33% 4 66,67%
Okręg wyborczy nr 2 7 1 14,29% 6 85,71%
Okręg wyborczy nr 4 6 5 83,33% 1 16,67%
Okręg wyborczy nr 5 8 2 25,00% 6 75,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 45 43 46 67 20
Okręg wyborczy nr 2 52 56 51 76 28
Okręg wyborczy nr 4 44 44 41 59 28
Okręg wyborczy nr 5 38 42 36 63 18

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 4
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 4

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 27 10 37,04% 17 62,96%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 27 10 37,04% 17 62,96%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 44 45 44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 45 45 45

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 6 2 33,33% 4 66,67%
30-39 3 1 33,33% 2 66,67%
40-49 6 3 50,00% 3 50,00%
50-59 8 3 37,50% 5 62,50%
60-69 4 1 25,00% 3 75,00%
70+ 1 0 0,00% 1 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miejska Białegostoku
Najstarszy 76 Rada Miejska Białegostoku