PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

Nazwa: Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Skrót nazwy: KW Narodowego Odrodzenia Polski
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Adam Wojciech Gmurczyk Krzysztof Wojciech Pyrkosz

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. st. Warszawa

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 35 11 31,43% 24 68,57%
Okręg wyborczy nr 1 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 2 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 3 5 4 80,00% 1 20,00%
Okręg wyborczy nr 4 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 5 5 3 60,00% 2 40,00%
Okręg wyborczy nr 6 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 7 5 1 20,00% 4 80,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 27 19 29 46 19
Okręg wyborczy nr 2 31 31 63 19
Okręg wyborczy nr 3 20 20 20 21 19
Okręg wyborczy nr 4 40 56 36 70 19
Okręg wyborczy nr 5 22 23 21 31 19
Okręg wyborczy nr 6 39 27 43 70 19
Okręg wyborczy nr 7 30 53 25 53 18

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 7
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 4
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 11

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 35 11 31,43% 24 68,57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 21 7 33,33% 14 66,67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 56 18 32,14% 38 67,86%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 30 27 31
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 31 33 30
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 30 29 31

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 36 11 30,56% 25 69,44%
30-39 8 2 25,00% 6 75,00%
40-49 4 2 50,00% 2 50,00%
50-59 4 3 75,00% 1 25,00%
60-69 2 0 0,00% 2 100,00%
70+ 2 0 0,00% 2 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Sejmik Województwa Mazowieckiego
Najstarszy 70 Sejmik Województwa Mazowieckiego