PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

Nazwa: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Skrót nazwy: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: Al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Michał Janiszewski Zbigniew Stanisław Śniadecki

Sejmik Województwa Lubuskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 30 20 66,67% 10 33,33%
Okręg wyborczy nr 1 6 4 66,67% 2 33,33%
Okręg wyborczy nr 2 6 1 16,67% 5 83,33%
Okręg wyborczy nr 3 6 6 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 4 6 6 100,00% 0 0,00%
Okręg wyborczy nr 5 6 3 50,00% 3 50,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 28 30 24 42 19
Okręg wyborczy nr 2 30 28 31 50 19
Okręg wyborczy nr 3 36 36 46 22
Okręg wyborczy nr 4 22 22 25 21
Okręg wyborczy nr 5 29 32 27 45 22

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 5

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 30 20 66,67% 10 33,33%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 30 20 66,67% 10 33,33%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 29 30 28
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 29 30 28

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 19 13 68,42% 6 31,58%
30-39 4 1 25,00% 3 75,00%
40-49 6 6 100,00% 0 0,00%
50-59 1 0 0,00% 1 100,00%
60-69 0 0 0
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 19 Sejmik Województwa Lubuskiego
Najstarszy 50 Sejmik Województwa Lubuskiego