PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

Nazwa: Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Skrót nazwy: KW Narodowego Odrodzenia Polski
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Adam Wojciech Gmurczyk Krzysztof Wojciech Pyrkosz

Sejmik Województwa Pomorskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 27 6 22,22% 21 77,78%
Okręg wyborczy nr 1 6 2 33,33% 4 66,67%
Okręg wyborczy nr 2 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 3 5 1 20,00% 4 80,00%
Okręg wyborczy nr 4 6 3 50,00% 3 50,00%
Okręg wyborczy nr 5 5 0 0,00% 5 100,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 19 20 19 23 18
Okręg wyborczy nr 2 23 23 37 18
Okręg wyborczy nr 3 35 53 31 53 18
Okręg wyborczy nr 4 27 37 18 75 18
Okręg wyborczy nr 5 25 25 31 22

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 5

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 27 6 22,22% 21 77,78%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 27 6 22,22% 21 77,78%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 26 34 23
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 26 34 23

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 21 4 19,05% 17 80,95%
30-39 3 0 0,00% 3 100,00%
40-49 0 0 0
50-59 2 1 50,00% 1 50,00%
60-69 0 0 0
70+ 1 1 100,00% 0 0,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Sejmik Województwa Pomorskiego
Najstarszy 75 Sejmik Województwa Pomorskiego