PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Nazwa: Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Skrót nazwy: KW Liga Polskich Rodzin
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Paweł Adam Sulowski Marta Barbara Zanin

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Kielce
pow. buski
pow. jędrzejowski
pow. kielecki
pow. konecki
pow. opatowski
pow. sandomierski
pow. skarżyski
pow. starachowicki
pow. staszowski
pow. włoszczowski

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 60 19 31,67% 41 68,33%
Okręg wyborczy nr 1 12 4 33,33% 8 66,67%
Okręg wyborczy nr 2 12 7 58,33% 5 41,67%
Okręg wyborczy nr 3 12 4 33,33% 8 66,67%
Okręg wyborczy nr 4 10 0 0,00% 10 100,00%
Okręg wyborczy nr 5 14 4 28,57% 10 71,43%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 43 54 37 74 24
Okręg wyborczy nr 2 58 55 62 83 22
Okręg wyborczy nr 3 29 31 28 55 18
Okręg wyborczy nr 4 54 54 66 36
Okręg wyborczy nr 5 46 46 46 69 27

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 15
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 5
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 72
Ogółem 97

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 60 19 31,67% 41 68,33%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 73 14 19,18% 59 80,82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 46 15 32,61% 31 67,39%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 113 33 29,20% 80 70,80%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 3 0 0,00% 3 100,00%
Ogółem 295 81 27,46% 214 72,54%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 45 48 44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 45 37 47
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 55 54 56
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 43 42 44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 50 - 50
Ogółem 46 45 46

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 53 14 26,42% 39 73,58%
30-39 43 17 39,53% 26 60,47%
40-49 67 18 26,87% 49 73,13%
50-59 83 19 22,89% 64 77,11%
60-69 27 9 33,33% 18 66,67%
70+ 22 4 18,18% 18 81,82%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Powiatu Buskiego
Najstarszy 87 Rada Miejska w Kielcach