PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

Nazwa: Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
Skrót nazwy: KW Unia Polityki Realnej
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Anna Maria Orzechowska Ireneusz Edward Kasza

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Łódź
pow. bełchatowski

Sejmik Województwa Łódzkiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 41 12 29,27% 29 70,73%
Okręg wyborczy nr 1 6 1 16,67% 5 83,33%
Okręg wyborczy nr 2 6 3 50,00% 3 50,00%
Okręg wyborczy nr 3 7 1 14,29% 6 85,71%
Okręg wyborczy nr 4 8 5 62,50% 3 37,50%
Okręg wyborczy nr 5 8 2 25,00% 6 75,00%
Okręg wyborczy nr 6 6 0 0,00% 6 100,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 35 34 35 60 19
Okręg wyborczy nr 2 45 42 48 70 18
Okręg wyborczy nr 3 40 41 39 50 23
Okręg wyborczy nr 4 43 49 32 79 19
Okręg wyborczy nr 5 34 39 33 58 20
Okręg wyborczy nr 6 35 35 52 18

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 6
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 8
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 4
Ogółem 18

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 41 12 29,27% 29 70,73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 44 19 43,18% 25 56,82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 20 4 20,00% 16 80,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 106 35 33,02% 71 66,98%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 38 44 36
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 42 47 39
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 38 30 39
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 56 - 56
Ogółem 40 44 38

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 26 9 34,62% 17 65,38%
30-39 26 5 19,23% 21 80,77%
40-49 24 6 25,00% 18 75,00%
50-59 20 8 40,00% 12 60,00%
60-69 7 5 71,43% 2 28,57%
70+ 3 2 66,67% 1 33,33%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miejska w Łodzi
Najstarszy 79 Sejmik Województwa Łódzkiego