PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

Nazwa: Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Skrót nazwy: KW Narodowego Odrodzenia Polski
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Adam Wojciech Gmurczyk Krzysztof Wojciech Pyrkosz

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. kamiennogórski

Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 32 8 25,00% 24 75,00%
Okręg wyborczy nr 1 7 1 14,29% 6 85,71%
Okręg wyborczy nr 2 7 2 28,57% 5 71,43%
Okręg wyborczy nr 3 6 0 0,00% 6 100,00%
Okręg wyborczy nr 4 6 3 50,00% 3 50,00%
Okręg wyborczy nr 5 6 2 33,33% 4 66,67%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 38 65 34 71 20
Okręg wyborczy nr 2 21 21 21 23 20
Okręg wyborczy nr 3 21 21 27 19
Okręg wyborczy nr 4 43 48 38 67 24
Okręg wyborczy nr 5 22 21 23 25 20

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 1
Ogółem 6

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 32 8 25,00% 24 75,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 1 0 0,00% 1 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 33 8 24,24% 25 75,76%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 29 36 26
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 46 - 46
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 29 36 27

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 25 4 16,00% 21 84,00%
30-39 1 1 100,00% 0 0,00%
40-49 3 1 33,33% 2 66,67%
50-59 1 1 100,00% 0 0,00%
60-69 2 1 50,00% 1 50,00%
70+ 1 0 0,00% 1 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 19 Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Najstarszy 71 Sejmik Województwa Dolnośląskiego