PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

Nazwa: Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
Skrót nazwy: KW Unia Polityki Realnej
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Anna Maria Orzechowska Ireneusz Edward Kasza

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. st. Warszawa

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 66 23 34,85% 43 65,15%
Okręg wyborczy nr 1 6 3 50,00% 3 50,00%
Okręg wyborczy nr 2 8 4 50,00% 4 50,00%
Okręg wyborczy nr 3 7 3 42,86% 4 57,14%
Okręg wyborczy nr 4 10 4 40,00% 6 60,00%
Okręg wyborczy nr 5 14 3 21,43% 11 78,57%
Okręg wyborczy nr 6 11 4 36,36% 7 63,64%
Okręg wyborczy nr 7 10 2 20,00% 8 80,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 52 52 53 76 23
Okręg wyborczy nr 2 40 33 47 57 19
Okręg wyborczy nr 3 48 54 44 81 27
Okręg wyborczy nr 4 44 45 43 64 25
Okręg wyborczy nr 5 42 37 43 53 30
Okręg wyborczy nr 6 35 30 38 69 24
Okręg wyborczy nr 7 45 54 43 66 23

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 7
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 10
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 4
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 21

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 66 23 34,85% 43 65,15%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 70 20 28,57% 50 71,43%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 41 14 34,15% 27 65,85%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 178 57 32,02% 121 67,98%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 43 42 43
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 37 40 36
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 40 44 39
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 64 - 64
Ogółem 40 42 40

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 40 16 40,00% 24 60,00%
30-39 55 12 21,82% 43 78,18%
40-49 37 9 24,32% 28 75,68%
50-59 30 13 43,33% 17 56,67%
60-69 13 5 38,46% 8 61,54%
70+ 3 2 66,67% 1 33,33%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 19 Rada m.st. Warszawy
Najstarszy 81 Sejmik Województwa Mazowieckiego