PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne

Nazwa: Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne
Skrót nazwy: KW Krajowe Forum Bezrobotnych
Typ komitetu: Komitety wyborcze organizacji
Adres: ul. Koszalińska 36/13, 40-717 Katowice
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Waldemar Janeda Henryk Zbigniew Zgraja
Mapa
Nazwa
woj. mazowieckie
woj. śląskie

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 13
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 1
Ogółem 14

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 82 33 40,24% 49 59,76%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 1 1 100,00% 0 0,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 2 0 0,00% 2 100,00%
Ogółem 85 34 40,00% 51 60,00%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 42 41 43
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 33 33 -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 41 - 41
Ogółem 42 40 43

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 18 7 38,89% 11 61,11%
30-39 19 10 52,63% 9 47,37%
40-49 20 7 35,00% 13 65,00%
50-59 19 8 42,11% 11 57,89%
60-69 5 2 40,00% 3 60,00%
70+ 4 0 0,00% 4 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miejska w Gliwicach
Najstarszy 74 Rada Miejska w Gliwicach