PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

Nazwa: Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Skrót nazwy: KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35, 00-513 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Tadeusz Henryk Staniewski Modest Skikiewicz

Sejmik Województwa Pomorskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 51 22 43,14% 29 56,86%
Okręg wyborczy nr 1 11 6 54,55% 5 45,45%
Okręg wyborczy nr 2 11 7 63,64% 4 36,36%
Okręg wyborczy nr 3 13 3 23,08% 10 76,92%
Okręg wyborczy nr 4 7 2 28,57% 5 71,43%
Okręg wyborczy nr 5 9 4 44,44% 5 55,56%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 56 53 60 78 44
Okręg wyborczy nr 2 57 52 65 82 37
Okręg wyborczy nr 3 66 55 69 78 49
Okręg wyborczy nr 4 61 56 63 72 50
Okręg wyborczy nr 5 64 63 64 78 46

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 5

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 51 22 43,14% 29 56,86%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 51 22 43,14% 29 56,86%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 61 55 65
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 61 55 65

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0
30-39 1 1 100,00% 0 0,00%
40-49 7 4 57,14% 3 42,86%
50-59 13 9 69,23% 4 30,77%
60-69 18 8 44,44% 10 55,56%
70+ 12 0 0,00% 12 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 37 Sejmik Województwa Pomorskiego
Najstarszy 82 Sejmik Województwa Pomorskiego