PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Nazwa: Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Skrót nazwy: KW Liga Polskich Rodzin
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Paweł Adam Sulowski Marta Barbara Zanin

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Elbląg
m. Olsztyn
pow. braniewski
pow. działdowski
pow. ełcki
pow. nidzicki
pow. nowomiejski
pow. olecki
pow. olsztyński
pow. piski
pow. szczycieński
pow. węgorzewski

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 47 20 42,55% 27 57,45%
Okręg wyborczy nr 1 10 3 30,00% 7 70,00%
Okręg wyborczy nr 2 9 4 44,44% 5 55,56%
Okręg wyborczy nr 3 11 5 45,45% 6 54,55%
Okręg wyborczy nr 4 8 4 50,00% 4 50,00%
Okręg wyborczy nr 5 9 4 44,44% 5 55,56%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 57 54 58 84 42
Okręg wyborczy nr 2 42 40 44 74 20
Okręg wyborczy nr 3 41 42 40 63 19
Okręg wyborczy nr 4 41 35 48 60 19
Okręg wyborczy nr 5 46 55 39 75 20

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 15
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 5
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 45
Ogółem 70

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 47 20 42,55% 27 57,45%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 88 33 37,50% 55 62,50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 39 10 25,64% 29 74,36%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 105 43 40,95% 62 59,05%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 4 1 25,00% 3 75,00%
Ogółem 283 107 37,81% 176 62,19%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 46 45 46
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 44 43 45
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 46 37 49
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 45 46 44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 49 51 48
Ogółem 45 44 46

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 47 18 38,30% 29 61,70%
30-39 37 15 40,54% 22 59,46%
40-49 84 29 34,52% 55 65,48%
50-59 83 38 45,78% 45 54,22%
60-69 20 4 20,00% 16 80,00%
70+ 12 3 25,00% 9 75,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miejska w Elblągu
Najstarszy 88 Rada Miasta Olsztyn