PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Gimnazjum Nr 24, ul. Zamenhofa 56

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Tomasz. Leszek Gacek Commission chair
Dorota, Agnieszka Grygiel Commission vicechair
Ewa, Danuta Bednarz Commission member
Joanna, Ewa Cebula Commission member
Małgorzata, Bożena Domańska Commission member
Joanna, Iwona Duda Commission member
Adrian, Jerzy Märtin Commission member
Elżbieta Stanek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Jordana 40-74c, Łapkowskiego, Zamenhofa