PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 436 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta, Kraków Nowaczyńskiego 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 436 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Halina Łodziana Przewodniczący komisji
Jacek Kurek Zastępca przewodniczącego komisji
Maciej Adam Bażela Członek komisji
Michalina Nowicka Członek komisji
Celina Pilch Członek komisji
Kazimierz Sęk Członek komisji
Magdalena Szumera Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta