PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Niedźwiedź Dom Ludowy, Niedźwiedź

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jadwiga Cichorz Przewodniczący komisji
Marcin Ważydrąg Zastępca przewodniczącego komisji
Beata Berdychowska Członek komisji
Barbara Cież Członek komisji
Piotr Domagała Członek komisji
Anna Liberda Członek komisji
Barbara Moskała Członek komisji
Janina Weber Członek komisji
Halina Zapała Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Niedźwiedź