PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Słopnice Gimnazjum, Słopnice

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Iwona Goryczka Commission chair
Barbara Ubik Commission vicechair
Krzysztof Janik Commission member
Barbara Marcisz Commission member
Krzysztof Niemiec Commission member
Maria Pachut Commission member
Maria Palacz Commission member
Janusz Ryz Commission member
Beata Ubik Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Słopnice I