PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Smyków Szkoła Podstawowa Miedzierza 79

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Janusz Lesiak Przewodniczący komisji
Teresa Serek Zastępca przewodniczącego komisji
Marek Bartosiński Członek komisji
Katarzyna Czerwińska Członek komisji
Anna Hendel Członek komisji
Iwona Koza Członek komisji
Wiesława Lesiak Członek komisji
Jolanta Pęczkowska Członek komisji
Magdalena Sawina Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Cisownik, Matyniów, Miedzierza, Wólka Smolana.