PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 429 - Precinct address

City Address
m. Kraków Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Kraków Galla 25

Obwodowa komisja wyborcza numer 429 - Commission members

Given name and family name Role
Paweł Wilczyński Commission chair
Józefa Urbańska Commission vicechair
Zbigniew Gackiewicz Commission member
Maria Gołda Commission member
Andrzej Krzysztof Ożóg Commission member
Danuta Wiśniewska Commission member
Beata Wosik Commission member

Precinct boundaries

Go to top Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji