PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Precinct address

City Address
m. Płock III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej, Płock ul. Łukasiewicza 11

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members

Given name and family name Role
Ryszard Janas Commission chair
Dorota Sałkowska Commission vicechair
Grażyna Alabrudzińska Commission member
Agnieszka Busz Commission member
Jan Celmer Commission member
Joanna Justyńska Commission member
Urszula Małgorzata Rutkowska Commission member
Paulina Siwińska Commission member
Tomasz Staniszewski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Batalionów Chłopskich, Łukasiewicza (od Tysiąclecia do PKN Orlen S.A.), Plac Celebry Papieskiej, 7 czerwca 1991 r. (odcinek od ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich).