PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 86 - Precinct address

City Address
m. Kraków XIV Liceum Ogólnokształcące, Kraków Chełmońskiego 24

Obwodowa komisja wyborcza numer 86 - Commission members

Given name and family name Role
Elżbieta Foryś Commission chair
Wojciech Chalota Commission vicechair
Barbara Gęślak Commission member
Wojciech Glądys Commission member
Piotr Janczarski Commission member
Bożena Stawiarska Commission member
Barbara Szewczyk Commission member
Joanna Śmielowska Commission member
Mirosław Tokarz Commission member

Precinct boundaries

Go to top Elsnera nieparzyste od 7 do 21, Gdyńska, Makowskiego 20, 22, Mehoffera od 12, Różyckiego, Weissa parzyste od 14 do 20