PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Klucze Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Aleksandra Roman Commission chair
Łukasz Pałka Commission vicechair
Adam Binek Commission member
Paweł Chłosta Commission member
Zuzanna Kocjan Commission member
Nina Skalska Commission member
Katarzyna Szczurek Commission member
Ewa Witkowska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Klucze wieś