PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Oświęcim Szkoła Podstawowa w Harmężach

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Józef Korbel Commission chair
Anna Łuszczkiewicz Commission vicechair
Mateusz Grzebinoga Commission member
Józef Kramarz Commission member
Paweł Kubica Commission member
Patryk Matlak Commission member
Alicja Nicieja Commission member
Lidia Plata Commission member
Tadeusz Słyś Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Harmęże