PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Osiek Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku, 32-608 Osiek ul. Główna 450

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Sabina Adamus Commission chair
Angelika Matlak Commission vicechair
Tadeusz Jan Bienia Commission member
Adrianna Kwaśniak Commission member
Bogumiła Agata Malinkiewicz Commission member
Sabina Matyjasik Commission member
Danuta Płonka Commission member
Joanna Maria Szczelina Commission member
Maria Tlałka Commission member

Precinct boundaries

Go to top Wieś Osiek ulice: Beskidzka, Cicha, Czarny Las, Głębowska, część ulicy Głównej(od nr 242 do nr 516 oraz od nr 233 do nr 403), Grunwaldzka, Jaśminowa, Kwiatowa, Podlesie, część ulicy Starowiejskiej(od nr 349 do nr 485 oraz od nr 298 do nr 412), Słoneczna, Szkolna, Wiśniowa, część ulicy Zielonej(od nr 63 do nr 89 oraz od nr 44 do nr 64)