PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Wąchock Szkoła Podstawowa w Parszowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Helena Derlatka Przewodniczący komisji
Tomasz Cisowski Zastępca przewodniczącego komisji
Beata Franczyk Członek komisji
Jowita Herman Członek komisji
Grzegorz Kosmala Członek komisji
Katarzyna Lipińska Członek komisji
Sylwester Nagłowski Członek komisji
Beata Wojtachnio Członek komisji
Konrad Wojtachnio Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo: Parszów