PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 114 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 68, Kraków Porzeczkowa 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 114 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Marta Zabłocka Przewodniczący komisji
Jarosław Śmiały Zastępca przewodniczącego komisji
Stanisław Dębowski Członek komisji
Adam Kaczmarczyk Członek komisji
Halina Zofia Maliszewska Członek komisji
Kamil Ryniak Członek komisji
Maria Seniów Członek komisji
Paweł Walka Członek komisji
Barbara Watoła Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Kuźnicy Kołłątajowskiej parzyste od 18 i nieparzyste od 17, Marczyńskiego, Natansona, Słomczyńskiego