PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Limanowa Szpital Powiatowy, Limanowa, ul. Piłsudskiego 61

Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Paweł Sejmej Przewodniczący komisji
Małgorzata Cabała Zastępca przewodniczącego komisji
Agnieszka Adamczyk Członek komisji
Teresa Bugaj Członek komisji
Ewa Kaja Członek komisji
Karolina Mól Członek komisji
Anna Śliwa Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Miasto Limanowa - Szpital Powiatowy