PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 370 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 129, Kraków Os. Na Wzgórzach 13a

Obwodowa komisja wyborcza numer 370 - Commission members

Given name and family name Role
Jadwiga Dymek Commission chair
Leszek Płaczek Commission vicechair
Grażyna Babicz Commission member
Przemysław Błaszczyk Commission member
Tomasz Budzyń Commission member
Bożena Łukaszek Commission member
Justyna Paszyna Commission member
Irena Podsiadło Commission member
Michał Witek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Osiedle Na Wzgórzach od 14 do 27