PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Gowarczów Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Giełzowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Joanna Dołowska Przewodniczący komisji
Anna Wojciechowska Zastępca przewodniczącego komisji
Ewa Chamczyk Członek komisji
Stanisław Dyk Członek komisji
Piotr Kałuża Członek komisji
Zbigniew Kałuża Członek komisji
Danuta Oborzyńska Członek komisji
Bogusław Pancer Członek komisji
Wanda Słowik Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Skrzyszów, Giełzów, Bernów