PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 112 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Sosnowiec Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5, im. Św. Barbary ul. 3 Maja 33

Obwodowa komisja wyborcza numer 112 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Adam Dymarski Przewodniczący komisji
Krystyna Olędzka-Simlat Zastępca przewodniczącego komisji
Mariusz Fortunka Członek komisji
Marta Gustak Członek komisji
Anna Rudnik-Paw Członek komisji
Roman Szczepanik Członek komisji
Wioletta Wośko Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5, im. Św. Barbary ul. 3 Maja 33