PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Oświęcim Szkoła Podstawowa w Harmężach

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Józef Korbel Przewodniczący komisji
Anna Łuszczkiewicz Zastępca przewodniczącego komisji
Mateusz Grzebinoga Członek komisji
Józef Kramarz Członek komisji
Paweł Kubica Członek komisji
Patryk Matlak Członek komisji
Alicja Nicieja Członek komisji
Lidia Plata Członek komisji
Tadeusz Słyś Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Harmęże