PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Pawłów Szkoła Podstawowa w Rzepinie

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Michta Przewodniczący komisji
Sabina Grudziecka Zastępca przewodniczącego komisji
Marzena Jaworska Członek komisji
Helena Kowalska Członek komisji
Janina Maciąg Członek komisji
Karol Maciąg Członek komisji
Rafał Nowocień Członek komisji
Bożena Orczyk Członek komisji
Adam Pocheć Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Rzepin I, Rzepin II, Rzepin Kolonia