PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Przeciszów Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Tomasz Wójcik Przewodniczący komisji
Agnieszka Rusin Zastępca przewodniczącego komisji
Sławomir Drzyżdżyk Członek komisji
Mirosława Grzybek Członek komisji
Ewa Matla Członek komisji
Wioletta Momot Członek komisji
Ilona Ptaszek Członek komisji
Kamila Śmiech Członek komisji
Tadeusz Wójcik Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Piotrowice