PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Dobra Szkoła Podstawowa, Stróża 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
AGNIESZKA BIEL Przewodniczący komisji
JAN TRZUPEK Zastępca przewodniczącego komisji
JOLANTA BIAŁOŃ Członek komisji
MARTA BIAŁOŃ Członek komisji
KINGA DUDZIK Członek komisji
KRYSTYNA GĄSIOR Członek komisji
JAN JANIA Członek komisji
KATARZYNA RAKOCZY Członek komisji
ZOFIA WYDRA Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Stróża