PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Fałków Strażnica OSP w Turowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Janina Kurpińska Przewodniczący komisji
Lilla Szymczewska Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Bartkowska Członek komisji
Wojciech Domański Członek komisji
Dariusz Łowicki Członek komisji
Anna Sikora Członek komisji
Łukasz Stępień Członek komisji
Maria Świercz Członek komisji
Jarosław Tysiąc Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Papiernia, Starzechowice, Sulborowice, Turowice