PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Łukowica Szkoła Podstawowa, Świdnik

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Barbara Dyrek Commission chair
Katarzyna Dudka Commission vicechair
Helena Borucka Commission member
Agnieszka Gurgul Commission member
Katarzyna Leja Commission member
Marian Łaś Commission member
Dominik Pietrzak Commission member
Tomasz Pietrzak Commission member
Ryszard Talarczyk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwa - Owieczka, Świdnik