PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olkuszu, ul. Jana Kochanowskiego 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Maria Kwiecień Commission chair
Małgorzata Głowania Commission vicechair
Marta Barczyk Commission member
Monika Florczyk Commission member
Mariola Graczyk Commission member
Wiesława Kryksztajn Commission member
Barbara Oleksy Commission member
Agnieszka Skubis Commission member

Precinct boundaries

Go to top ULICE: Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Sosnowa, Juliana Tuwima