PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Niedźwiedź Szkoła Podstawowa, Poręba Wielka

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Lucyna Liberda Przewodniczący komisji
Stanisław Woźniak Zastępca przewodniczącego komisji
Agnieszka Aleksandrowicz Członek komisji
Maria Mysza Członek komisji
Agnieszka Rataj Członek komisji
Anna Rataj Członek komisji
Anna Tram Członek komisji
Danuta Zając Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Poręba Wielka