PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Słupia (Konecka) I-sze Publiczne Gimnazjum w Słupi

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Edyta Rudzińska Przewodniczący komisji
Emilia Szymkiewicz Zastępca przewodniczącego komisji
Wioletta Bujak Członek komisji
Barbara Janus Członek komisji
Monika Pijewska Członek komisji
Aneta Podgórska Członek komisji
Zofia Soboń Członek komisji
Dorota Stawowczyk Członek komisji
Marcin Zięcik Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Czerwona Wola, Czerwona Wola Kolonia, Słupia, Słupia Bukowie, Słupia Gabrielów, Słupia Podwole