PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Mirzec Szkoła Podstawowa w Osinach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
TADEUSZ ZAJĄC Przewodniczący komisji
MARCIN SZARAN Zastępca przewodniczącego komisji
MARIA BASIAK Członek komisji
RENATA GRUDZIEŃ Członek komisji
RENATA IWAŃSKA Członek komisji
KAROLINA KLECZAJ Członek komisji
JACEK KRÓLAK Członek komisji
WIESŁAW LECH Członek komisji
PRZEMYSŁAW PAŁYS Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Osiny Osiny - Majorat Osiny - Mokra Niwa