PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Precinct address

City Address
gm. Wolbrom Zespół Szkół w Zarzeczu

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members

Given name and family name Role
Marcin Pasich Commission chair
Anna Żołnierowicz Commission vicechair
Danuta Banasiewicz Commission member
Marek Jerzy Białaś Commission member
Leszek Majda Commission member
Waldemar Pałka Commission member
Katarzyna Płowiec Commission member
Małgorzata Rams Commission member
Janina Szczepankiewicz Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwa:Kaliś, Lgota Wolbromska, Zarzecze